Broadcastiä#

KGS palvelimelle kirjattavia turnauspelejä on mukava katsella. Kibitsien äänenvoimakkuutta ei tarvitse lainkaan säännellä, toisin kuin paikan päällä.

Yligo cupissa Pempu-Mika pelissä tuli vaihteeksi mukava L&D ongelma. Mutta niin kuin usein käy, pelaajat eivät sitä ihan oikein saaneet pelattua.

......O##..#.|
.....#OO.##OO|
..#...O.OOO#.|
....####..O..|
##OO.O#.#....|
#.#.O.O#..O..|
#..#.OOO#....|
.#.#..#O.##..|
#.#...#OOO...|
O#.##.#.#O,##|
##O#OO#.#.OO#|
OO.O#O..#O..O|
-----------1-+
Dia:

Pelissä valkea yrittää elää laitolla 1, joka ensinäkemältä tuntuisi toimivan jotenkin.


......O##..#.|
.....#OO.##OO|
..#...O.OOO#.|
....####..O..|
##OO.O#.#....|
#.#.O.O#..O..|
#..#.OOO#....|
.#.#..#O.##..|
#.#...#OOO...|
O#.##.#.#O,##|
##O#OO#.#.OO#|
OO.O#O..#O5.O2
--------43-O-+
Dia:

Pelin jatko tuotti kon nurkaan.


......O##..#.|
.....#OO.##OO|
..#...O.OOO#.|
....####..O..|
##OO.O#.#....|
#.#.O.O#..O..|
#..#.OOO#....|
.#.#..#O.##..|
#.#...#OOO...|
O#.##.#.#OA##|
##O#OO#.#.OO#|
OO.O#O..#O..O1
-------------+
Dia:

Valkean 1 oli ilmeisestikkin välttänyt koko kon. Tässä on hyvä huomata, että valkean A uhkaa mustan kolmea kiveä, joten se on sente.


......O##..#.|
.....#OO.##OO|
..#...O.OOO#.|
....####..O..|
##OO.O#.#....|
#.#.O.O#..O..|
#..#.OOO#....|
.#.#..#O.##..|
#.#...#OOO...|
O#.##.#.#O,##|
##O#OO#.#.OO#|
OO.O#O..#O.aO|
---------2-1b+
Dia:

Mutta kuinkas olla ollakkaan, valkea 1 ei toimi ollenkaan! Musta 2 tekekisi silmistä pisteissä a ja b miain ja valkea on kuollut kuin kivi.

Lumimiehen toteamus tästä: "5 ave mariaa ja 10 tsumegota mikalle". Tosin tapon huomaamatta jättäminen vain hieman lykkäsi valkean luovutusta.


Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-2) was last changed on 21-Apr-2010 21:53 by Lauri Paatero