Turnausjärjestäjän gor-ohje#

Gor-järjestelmä on Euroopan go-liiton (EGF) virallinen vahvuuslukujärjestelmä, jossa lasketaan vahvuusluvut kaikille gon pelaajille, jotka osallistuvat eurooppalaisiin turnauksiin. Järjestelmän toiminta ja ylläpito perustuvat vapaaehtoiselle turnaustulosten keräämiselle.

Suomalaiset turnausjärjestäjät vastaavat järjestämiensä turnausten tulosten lähettämisestä gor-laskentaan. Halutessaan lähettämisen voi delegoida eteenpäin, mutta vastuu ja päätös turnaustulosten lähettämisestä kuuluu yksin turnauksen järjestävälle taholle. Käytännössä Suomen kaikki suuret ja keskisuuret turnaukset sekä osa pienistä turnauksista lähetetään gor-laskentaan.

Päivitys 31.8.2014#

Jatkossa kaikki gor-turnaukset pitää merkitä omalle wikisivulle GorTurnaukset. Jos turnausta ei ole mainittu sivulla, turnausta ei saa lähettää gor-laskentaan.

Liiton turnaustulosten lähettäminen#

SM-turnausten ja muiden Suomen go-liiton arvoturnausten tulokset luovutetaan go-liiton turnausvastaavalle. Liiton turnausvastaava on vastuussa tulosten ripeästä lähettämisestä gor-laskentaan.

Liiton turnauksissa käytetään runsaasti erilaisia turnausjärjestelmiä, jotka on käytännössä paritettava käsin ilman ohjelmallista apua. Tällaiset tulokset on välitettävä niin, että pelaajien nimet, kerhot, paritukset ja pelien voittajat tulevat mukaan. Tarpeen vaatiessa liiton turnausvastaava latoo tulokset gor-laskennan vaatimaan koneelliseen formaattiin.

Omien turnaustulosten lähettäminen#

Vuoden 2009 huhtikuusta lähtien turnaustulokset on kerätty EGD:n eli European Go Databasen kautta. EGD:n järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnuksen, jota voi hakea yksinkertaisella www-lomakkeella. Hakemukset yleensä hyväksytään parin päivän sisällä hakemisesta.

Kun käyttäjätunnuksen hakemus on hyväksytty, voi kirjautua EGD:n järjestelmään. Tulosten lähettämistä varten tarvitaan tekstimuotoinen tuloslista ja sekalaisia tietoja turnauksesta, muun muassa turnausluokka, päivämäärä, paikkakunta ja niin edelleen. Tekstimuotoiset tuloslistat saa yleisimmistä paritusohjelmista kohtalaisen helposti ulos (toiminnoilla "export for ratings", "save wallist as plain text" tms.) ja näiden paritusohjelmien tekstimuotoiset tuloslistat käyvät järjestelmälle sellaisenaan. Ohjelmien omat formaatit, kuten MacMahonin TUR-tiedostot tai OpenGothan muotoiluja sisältävät wall listit eivät kuitenkaan käy.

Tulosten lähetyksen yhteydessä pelaajien tiedot tarkastetaan ja uudet tiedot pelaajista yhdistetään vanhoihin tietoihin. Tässä yhteydessä pitää vahvistaa pelaajien muuttuneet luokitukset, kerhot ja mahdollisesti selvitellä, ovatko kaksi samankaltaisella nimellä eri turnauksiin osallistuneet pelaajat sama henkilö. Yleensä todellisia epäselvyyksiä ei synny.

Kun tulokset on syötetty EGD:n tietokantaan, ne menevät vielä Euroopan go-liiton virkailijan hyväksyttäväksi. Kun tulokset hyväksytään, turnaustulokset julkaistaan EGD:n sivulla ja pelaajien gorrit päivittyvät uusien tulosten mukaan. Tulokset hyväksytään käytännössä hyvin nopeasti, yleensä seuraavana päivänä.

European Go Database: http://www.europeangodatabase.eu/
Uudet tunnukset: http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGD_2_0/newuser.php

Turnausluokka#

Vahvuuslukulaskentaan hyväksyttävät turnaukset jaetaan neljään eri turnausluokkaan (A, B, C ja D), joilla on eri painoarvo gor-pisteiden laskennassa. A- ja B- luokan turnausten on oltava "hyvin järjestettyjä" ja "liiton tunnustamia", C-luokan turnaukseksi käy vaikkapa kerhon sisäinen turnaus. Joka luokalle on lisäksi määritelty minimimiettimisajat, joiden laskentakaavat kannattaa tarkistaa virallisesta dokumentista. Vuoden 2015 uutuus, D-luokka, on varattu internetissä pelattuja kansallisia tai kansainvälisiä arvoturnauksia (esim. Joukkue-EM) varten. Muut internetissä pelatut pelit eivät EGD:hen kelpaa.

Turnausluokat: http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php#CLASS

Huom! Turnausluokka pitää päättää hyvissä ajoin ennen turnausta, ja se pitää ilmoittaa myös sivulla GorTurnaukset.


Keskustelua#

Huomautan, että tekstimuotoinen tuloslista eli "Walllist" ei ole optimaalinen formaatti tulosten lähettämistä varten vaan sitä joutuu usein käsin säätämään poistamalla etunimen ja sukunimen välistä pilkut ja lisäämällä kaksikirjaimisen maakoodin nimen perään. Useimmista paritusohjelmista löytyy valikosta toiminto "export for ratings" tai jotain sinne päin. Jos parituksia ei ole tehty tällaisella ohjelmalla, kannattaa katsoa EGD:stä valmiiksi sinne syötettyjen turnausten tuloslistoja (siellä näytetään alkuperäiset tuloslistat, jotka saa näkyville pikkiriikkisellä kaivamisella).

-- Markku Jantunen, 27.6. 2009


Jatkossa EGD:hen on syytä lähettää tiedot pelaajien kerhoista nelikirjaimisina kerhojen lyhenteinä. Esimerkiksi Kanpai -> Kanp, Hayashi -> Haya, YliGo -> YliG ja tietysti kolmikirjaimiset lyhenteet säilyvät kolmikirjaimisina kuten HGK -> HGK ja OGP -> OGP. Perinteisesti gor-laskentaan on lähetetty kerhon nimeksi paikkakunnan nimi kolmella kirjaimella (Hel, Tam, Tur, Oul jne), mutta nyt kun EGD siirtyi nelikirjaimisiin lyhenteisiin, vanha data on muunnettu uusien lyhenteiden mukaiseksi niiltä osin kuin mahdollista (esimerkiksi Tur -> Haya ja Tam -> Kanp).

Nuo nelikirjaimiset lyhenteet saa ulos esimerkiksi MacMahonin ja OpenGothan uusimmista versioista. Kun vaan käyttää kerhojen nimiä siten kuin niitä tavallisesti suomalaisissa ilmoittautumis- ja tuloslistoissa käytetään, niin EGD:hen päätyy oikeanlaista dataa kerhoista.

-- Janne Nikula, 27.12.2009

Onko EGD tosiaan nyt mennyt sässimään tietokantansa jollain älyvapaalla konversiolla? Ei sillä että tuolla kerhon nimellä nyt yhtään mitään väliä tuolla EGD:ssä tai yhtään missään tuloslistassa olisi, mutta kummallista puuhaa on historiatietojen ronkkiminen tuolla tavalla. Tamperelaisten kannattanee tästedeskin ilmoittautua turnauksiin Tampereen edustajina (pl. liiton turnaukset, johon vain Kanpain jäsenillä on asiaa), sillä paritusohjelmat eivät yleensä ymmärrä, että TTgoKin ja Kanpain edustajat (sekä satunnaiset jäsenyydettömätkin pelaajat) pyörivät pitkälti samoissa porukoissa, eikä heitä tarvitsisi aivan välttämättä enää turnauksissa parittaa toisilleen.

-- Bass, Tamp, 28.12.2009

Gor-laskentaan lähetettävissä turnaustuloksissa jokaisen turnauksen osallistujan kohdalla on etunimi, sukunimi, luokitus, kerho ja maa. Yleensä etunimi, sukunimi ja luokitus ovat hyvin määriteltyjä. Maan ja kerhon osalta tuloksiin arvotaan jotain, joka pyrkii niitä parhaiten kuvaamaan. En esimerkiksi tarkalleen tiedä, miten Suomessa asuvan ulkomaalaisen maa pitää merkitä, mutta koska asia ei vaikuta varsinaiseen gorrien laskentaan, niin en ole kokenut tarpeelliseksi sen syvällisemmin asiaa selvitellä.

EGD:tä ja siten myös gor-laskennan teknistä puolta pyörittävä Aldo Poldavini on syystä tai toisesta halunnut kerhodatan nelikirjaimisena ja on myös alkanut kiinnostua kerhodatan korrektiudesta. Suomessa gor-laskentaan tuloksia lähettävät kaikki turnausjärjestäjät, mikä onkin nykyisillä turnausmäärillä (yli 20 suomalaista gor-turnausta vuodessa) ainoa tapa pitää suomalainen gor-data riittävässä määrin ajantasaisena. Kun näin suuri määrä ihmisiä lähettää turnauksia EGD:hen, ei ole realistista alkaa sopia yhteisestä tavasta muokata tuloslistoja vaan yksinkertaisesti lähettää tuloslistat sellaisena kuin ne muun muassa tässä suomigo-wikissä julkaistaan.

Kerroin Aldo Poldavinille tietoa sitä, miten suomalaisia turnauksia on nyt jo lähetetty gor-laskentaan. Selvitellessäni, miten erilaisilla paikkakunnilla oli menetelty, käytin Tampereen osalta referenssinä vuoden 2009 TTGoK:n ja Kanpain yhdessä järjestämää Kani6-turnausta. Tässä turnauksessa kaikki tamperelaiset oli lähetetty kerhokoodilla "Kanp".

Tampereen go-skenestä ulkopuolisena ja varsin tietämättömänä en tietenkään voi tietää, miten tamperelaiset varsinaisesti haluavat kerhoasiansa järjestää. Asiaa ei kuitenkaan auta, jos EGD:n laskentaan lähetetään Tampereelta yhdenlaista kerhodataa ja suomigo-wikissä vaaditaan toista. Asiaa auttaisi huomattavasti, jos asiaa selviteltäisiin tamperelaisten kesken ja kun sisäinen konsensus on löytynyt, asiaa viedään eteenpäin suomalaisille turnausjärjestäjille ja EGD:n ylläpitoon. Asian vieminen eteenpäin ilman tamperelaisten sisäistä konsensusta ei kuitenkaan onnistu.

-- Janne Nikula, 28.12.2009

Ehkeipä mitään tarvitse viedä sen kummemmin eteen tai taaksekaan päin, kunhan kukaan ei yritä ohjeistaa tamperelaisia ilmoittautumaan kerhonsa nimellä. Tavallinen käytäntö on ollut, että tamperelaiset ilmoittautuvat tamperelaisina, jolloin kenenkään ei tarvitse valehdella kerhojäsenyyttään välttääkseen paikallisparituksia. Sitä ei liene syytä muuttaa.

--Bass, sama päivä.


Selvittelin, miten gor-järjestelmään pitäisi lähettää pelitulokset, joita ei ole tosiasiallisesti pelattu vaan ratkaistu esimerkiksi tuomaripäätöksellä. Jos tuloslistan pelaaja 28 on voittanut pelaajan 32 tuomaripäätöksellä, tuloslistan merkinnät 28+! ja 32-! johtavat siihen, että pelin tulos vaikuttaa pisteiden laskentaan. Jos halutaan, että tulos ei päädy pisteiden laskentaan, pitää voittajalle laittaa pelin tulokseksi 0+ ja häviäjälle 0- jolloin pelin tulos näkyy molemmille vapaakierroksena. Koska erilaisia tilanteita ja tapauksia on paljon, EGF:n puolelta ei tehdä tapauskohtaisia kannanottoja ja päätös eri merkintöjen välillä jää turnauksen tuomarin vastuulle.

-- Janne Nikula, 19.12.2010

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-10) was last changed on 17-Sep-2015 16:37 by Bass