Tämä sivu on vanhentunut eikä tarvitse käyttää#

Gor-turnausten seuranta#

Koska turnaustulosten lähetyksessä gor-laskentaan on ollut epäselvyyksiä, perustetaan epäselvyyksien välttämiseksi erillinen sivu turnausten gor-seurannalle. Kaikkien gor-turnausten on käytettävä tätä sivua eli jos turnausta ei mainita tällä sivulla, turnausta ei saa lähettää gor-laskentaan.

Tälle sivulle pitää ilmoittaa tulevan turnauksen nimi, turnauksen ajankohta, turnauksen luokka (A, B, C tai D) ja vastuuhenkilö, joka hoitaa tulosten lähetyksen pistelaskentaan.

Turnaus pitää lisätä sivulle kahta päivää ennen turnauksen alkupäivää. Luokkaa ei saa muuttaa kesken turnauksen. Vastuuhenkilö voi olla kuka tahansa, joka hoitaa pisteiden lähetyksen European Go Databaseen. Vastuuhenkilö ei voi delegoida vastuuta eteenpäin vaan vastuuhenkilö on juuri se henkilö, joka hoitaa tulosten lähetyksen.

Turnauksia voi poistaa sivulta, kun tulokset ovat EGD:n pistelaskennassa mukana. Jos vastuuhenkilöllä on sivulla yli kaksi viikkoa vanha turnaus, jonka tulokset eivät ole EGD:n pistelaskennassa mukana, vastuuhenkilö ei voi olla vastuussa yhdestäkään tulevaisuudessa järjestettävästä turnauksesta. Tämä rajoitus poistuu heti kun vanhat turnaukset ovat pistelaskennassa mukana.

Jos turnaus kestää olennaisesti tavallista viikonlopputurnausta pidempään siten että kierrosten välillä on pitkiä taukoja, turnaukselle pitää tätä sivua varten merkitä aloituspäivä ja päätöspäivä, vaikka turnauksen tarkka aikataulu ei olisi tiedossa. Päätöspäivä saa olla korkeintaan kuusi kuukautta aloituspäivästä. Jos turnaus kestää pidempään kuin kuusi kuukautta, turnaus pitää lähettää monessa osassa. Päätöspäivän ei tarvitse vastata todellista turnausaikataulua vaan se on ainoastaan takarajana tulosten lähettämiselle.

Lisäohjeita turnaustulosten lähettämisestä: Turnausjärjestäjän gor-ohje.

Tulevat gor-turnaukset#

Turnaukset voi poistaa tästä luettelosta, kun tulokset näkyvät julkisessa gor-laskennassa. Yli kaksi viikkoa menneisyydessä olevat turnaukset siirretään vanhojen turnausten luetteloon.

Päivämäärä Turnaus Luokka Vastuuhenkilö

Vanhat turnaukset#

Nämä turnaukset eivät syystä tai toisesta ole gor-laskennassa mukana. Turnaukset voi poistaa listasta vain sen jälkeen, kun turnaustulokset näkyvät gor-laskennassa. Jos lähetyksessä on ongelmia tai epäselvyyksiä, vastuuhenkilön on selvitettävä asiat. Liitolta voi toki kysyä apua. Tähän luetteloon ei pidä lisätä turnauksia, jotka on järjestetty ennen tämän sivun perustamista (31.8.2014).

Päivämäärä Turnaus Luokka Vastuuhenkilö
TBA Oulun Mestaruus 2016 A Mikko Nevala

Keskustelua#

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-173) was last changed on 09-Jan-2024 22:07 by Olli Ervelä