YliGon pikapelihaaste, kevät 2008 (Kilpailu on päättynyt 24.2.)#

Idea#

Ajatuksena on pelata reilu määrä pelejä KGS:ssä, tavoitteena saavuttaa mahdollisimman lyhyessä ajassa 100 voittoa. Kilpailu alkaa perjantaina 15.2. kello 18.00.

Säännöt:#

Kilpailun säännöt poikkeavat hieman testauskierroksen säännöistä. Muutoksia on tehty moneen kohtaan, joten tämä sivu kannattaa lukea huolellisesti läpi. Olen korostanut alla olevassa sääntöluettelossa niitä kohtia, jotka poikkeavat testikierroksesta. Peliaikoja saatetaan vielä muokata, lopulliset säännöt ovat tällä sivulla viimeistään ensi perjantaina 15.2. kello 18.00, jolloin kisa käynnistyy.

1. Kilpailun aloitus: Kilpailu käynnistyy perjantaina 15.2. kello 18.00. Vain ne tunnukset, joilla ei ole pelattu yhtään peliä ennen tätä ajanhetkeä voivat osallistua kilpailuun. Tunnuksen siis saa luoda jo ennen perjantaita, mutta sillä ei saa pelata ennen kilpailun alkua, jos haluaa ilmoittaa sen kilpailuun. Pelaamisen saa aloittaa heti kello 18.00 perjantaina, vaikka tunnukselle ei ole vielä määritetty minimitasoa. Kun minimitaso kiinnittyy, lasketaan mukaan takautuvasti kaikki ne voitot, jotka on saavutettu vähintään tällä tasolla.

2. Ilmoittautuminen: Jokainen YliGon jäsen voi halutessaan vastata haasteeseen. Osallistumista varten on luotava uusi tunnus KGS:ään ja tunnuksista kerätään tälle sivulle lista, jotta pelaajat voivat tarkkailla toistensa edistymistä. Listaan merkitään oma nimi, tunnuksen nimi, sekä luokituksen minimitaso. Huom: Nyt listaan merkitään myös päivämäärä, jolloin tunnus on ilmoitettu mukaan kilpailuun. Tämä siksi, että tunnuksen minimitaso määräytyy tällä kertaa eri tavalla kuin testikierroksella (Katso kohta 3). Lisäksi listassa pidetään kirjaa saavutetuista voitoista, jotta pelaajien edistymistä olisi mahdollisimman helppo seurata (Katso kohta 5). Tunnusta saa vaihtaa kesken kilvan, mutta kaikki 100 voittoa on kerättävä samalla tunnuksella ja vain yksi tunnus/henkilö voi olla listattuna tällä sivulla tiettynä ajankohtana.

3. Tunnuksen minimitaso: Jotta voittojen keräilyssä olisi haastetta, täytyy ne saavuttaa riittävän vahvalla tunnuksella. Jokaiselle pelaajalle määrätään siksi minimitaso. Minimitasoa heikomalla tasolla saavutettuja voittoja ei oteta huomioon. Jos siis minimitaso on esim. 3-kyu, täytyy tunnus saada vähintään tasolle 3 kyu, jotta peli lasketaan mukaan. Tunnuksen taso saa kyllä heilahdella vapaasti, mutta vain riittävän vahvalla tasolla saavutetut voitot lasketaan. Huom: Minimitaso määräytyy eri tavalla kuin testikierroksella. Jokainen pelaaja ehdottaa tunnukselleen minimiluokitusta, joka merkitään ilmoittautumislistaan. Tämän jälkeen kaikki saavat viikon ajan vapaasti ja anonyymisti kommentoida luokitusta, ja mikäli luokitus vaikuttaa liian alhaiselta, sitä nostetaan ylöspäin (Ilmoittautumislistassa on esimerkki kommentoinnista). Minimiluokitusta tarkistetaan myös kilpailun puolivälissä: kun pelaaja saavuttaa 50 voittoa, hän merkitsee päivämäärän ilmoittautumislistaan ja minimiluokitusta saa jälleen kommentoida viikon ajan.

4. Peliasetukset: Pelit pitää pelata aika-asetuksilla, jotka ovat:

  • vapaavalintainen perusaika ja 3x10sec japanilainen tai
  • vapaavalintainen perusaika ja 3/25 kiveä kanadalainen tai
  • mikä tahansa hitaampi

Turnaus on luonteeltaan pikapeliturnaus, mutta hitaitakin pelejä siis saa pelata vapaasti jos siltä tuntuu. Voittojakin saattaa tällöin kertyä hitaammin.

Huom: Vain ranked-pelit lasketaan, ja vastustajalla täytyy olla vakiintunut luokitus, jotta voitto lasketaan, siis ?-pelaajia vastaan pelattuja pelejä ei lasketa mukaan.

5. Voittojen kirjaaminen: Jotta pelaajien edistymisen seuraaminen olisi mahdollista, pelaajat pitävät oman tunnuksensa info-laatikossa ja tämän sivun ilmoittautumislistassa kirjaa voitettujen pelien määrästä. Myös oma minimiluokitus on mainittava molemmissa paikoissa. Pelaajat päivittävät tietojaan jokaisen pelipäivän lopuksi. Siis jos ei pelaa jonakin päivänä yhtään peliä, ei listaa tarvitse päivittää (Ei siinä tosin silloin ole mitään päivitettävääkään). Mikäli joku pelaaja selvästi laiminlyö päivittämistä, voidaan sanktiona osa hänen saavuttamistaan voitoista mitätöidä.

6. Paras tunnus: Parhaasta tunnuksesta annetaan erikoispalkinto. Jury arvioi tunnuksen kokonaisuutena, johon vaikuttavat mm. tunnuksen nimi ja kuva, sekä mahdollisesti info-laatikossa oleva teksti. Arviointiin otetaan ne tunnukset, jotka ovat listattuna tällä sivulla sillä hetkellä, jolloin joku osallistujista ilmoittaa saavuttaneensa vaaditut 100 voittoa ja kilpailu päättyy.

7. Kilpailun päättyminen: Kilpailu päättyy, kun joku osallistujista ilmoittaa saavuttaneensa 100 voittoa vaaditulla tasolla. Pelaaja kirjaa tämän sivun ilmoittautumislistaan päivämäärän, jona 100. voitto on saavutettu. Järjestäjät tarkistavat voittojen määrän ja parhaan tunnuksen etsiminen aloitetaan (katso kohta 6).

8. Palkinnot: Kilpailun voittaja saa palkinnokseen YliGo:n blitz-valtikan. Parhaasta tunnuksesta annetaan erikoispalkinto.


Lista pelaajista:#

(Diktaattorin tekemät muutokset on merkitty tähdellä, esim: 1 dan*. Lukitut tunnusten minimitasot on merkitty paksunnetulla fontilla.)

Nimi Tunnus Voittoja Tunnuksen minimitaso Kommentteja Ilm. pvm. 50 voittoa pvm. 100 voittoa pvm.
Mika Urtela WetRiffs 1 4 dan 13.2.
Kalle Timperi Noutaja 2 2 dan* 13.2.
Mikko Salminen Pelaaja 0 2 kyu 13.2.
Olli Pulkkinen Amor 100 1 kyu 13.2. 20.2 24.2
Janne Nikula Kuu 98 2 dan 13.2.
Olli Hella 0 3 dan 13.2.
Antti Niemi McBain 2 1 kyu 14.2.
Petteri Tamminen Gressil 1 1 kyu 14.2.
Miika Nikula Hirvi 14 3 dan 14.2.
Mikko Siukola Klippan 25 3 dan 14.2.
Juho Pennanen juurikas 4 2 dan 14.2.
Aapo Kyrölä apinoff 0 1 kyu 14.2.
Tomi Petäjäniemi Tarantism 10 2 kyu* 15.2.
Deni Seitz goeKyu 0 2 dan 16.2.

Kilpailun diktaattorina toimii Kalle Timperi

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 24-Feb-2009 01:15 by KalleT