Hyyn korona info#

Hyyn korona uutiset

Kokous#

Hei kaikki YliGolaiset!

YliGon sääntömääräinen kevätkokous järjestetään kertsillä sunnuntaina 7.11.2021. Kokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä viime vuoden hallitukselle. Jokainen YliGon jäsen on kokouksessa äänivaltainen, joten kaikki paikalle!

Aika: sunnuntai 7.11.2021 kello 18:00 Paikka: YliGon kerhohuone, Mechelininkatu 3D, -1. kerros.

Kokouksessa esitetään yhdistykselle: - liitteenä 2019 ja 2020 tasekirjat - vuoden 2020 toimintakertomus, - vuoden 2020 tase ja tuloslaskelma, - toiminnantarkastajan lausunto.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

5. ILMOITUSASIAT

6. VUODELTA 2020–2021 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9. PÄÄTETÄÄN KOKOUS

Siivousvuorot 2021#

  • heinäkuu

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-1) was last changed on 03-Apr-2022 17:43 by Mika