EPM2 on EPM:n uudelleenkirjoitettu ja edelleenkehitetty versio. Tässä vaiheessa projekti on vasta suunnitteluvaiheessa, joten (pää)kehittäjänä kaipaan ehdotuksia ja asioita, jotka suunnittelussa kannattaisi ottaa huomioon. Allaolevaan listaan saa lisätä kaipaamiaan ominaisuuksia. Tämä on siis toivomuslista. Listojen sisällöt pyritään ottamaan huomioon siten, että toiveet on mahdollista myös toteuttaa ohjelman rakenteen puitteissa, tosin mitään lupauksia ei anneta.

Toivoisin, että kaikki turnausta joskus parittamaan joutuneet (?) ottaisivat kantaa ja kertoisivat, mitä paritusohjelmalta haluavat. Teille ja turnauksia tulevaisuudessa parittaville tätä tehdään.

-- Tapio

Turnausmuodot#

 • Round-robin
 • Sveitsiläinen
 • McMahon
 • Cup
 • Lentävä paritus
 • Lohkottu turnaus (paritukset vain lohkojen sisällä)
 • Joukkueturnaus
 • Parigoturnaus

Tasoitukset yms#

 • Tasa-avausturnaukset
 • Tasoitusturnaukset
 • Vajaatasoitusturnaukset
 • Tasoitukset tietyn luokituksen/McMahon-pistemäärän alapuolella

Tulosteet#

 • Tuloslistaus
 • Tulokset EGF-formaatissa (jos joku jaksaa, niin niihin voisi hommata oikeat speksit, kiitos)
 • Tulokset luokitusdataa ajatellen ("Joku Vaan 5k- Etunimi Sukunimi 6k+ Koko Nimesi 5k+..." -muodossa, todennäköisyyksiä pelaajan "oikealle" luokitukselle yms.)

Paritusalgoritmin muokkausmahdollisuudet#

 • Keskeltä keskelle/alhaalta ylös/ylhäältä alas/säädettävä prosenttiluku ryhmästä toiseen paritettaessa
 • Luokituseron huomioonottaminen
 • Useiden ylös- tai alasparitusten välttäminen
 • Yo. parametrien painoarvojen muokkaus

Tulosten tie-breakerit#

 • SOS
 • SOSOS
 • SODOS
 • Voittojen määrä
 • Keskinäinen peli
 • Maximum likelihood estimator of strength (MLES). Matti, olisiko sinulla tähän jotain viitteitä, joista löytyisi tietoa laskutavasta?
Tarkoitus olisi, että noista saa valita haluamansa ja järjestää ne vielä prioriteettijärjestykseen.

Ulkoiset rajapinnat#

 • Tietokannat (MySQL, Postgres, Oracle, Berkeley DB)
 • Käyttöliittymä. Saattaa toteutuakin, jos joku hommassa parempi suunnittelee sen... :-) --Tapio
 • GoR:ien luku pelaajadataan suoraan webistä/tiedostosta

Itse ohjelman muokkausmahdollisuudet#

Lähdekoodin julkaisusta en ole vielä tehnyt päätöksiä, mutta ainakin painotusfunktion, paritusalgoritmin ja käyttöliittymän rajapinnat tulen luultavasti julkistamaan, niin saavat valittajat tehdä edes ne paremmin, jos minun tarjoamani ratkaisu vaikuttaa huonolta.
Rupeanko listaamaan tähän kaikki mitä ois kiva saada parannettua EPM:stä? :P -Markus Hietava

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)