Varo silmiä!

Kysymys on henkilöstä, joka kulutti aikaansa Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella tai Porissa. Toimi myös Helsingin yliopistollisen Go-seuran puheenjohtajana. Vastaa mielellään hänellä esitettyihin kysymyksiin.

Ilmoitus Olen useampaan kertaan yrittänyt saada suomalaisia "harjoitteluvastustajia". Tahtoisin pelata vähemmän tai enemmän säänöllisesti niin sanottuja kunnollisia pelejä. Vastustajan hyvä pelimotivaatio ja keskipitkät peliajat ovat vähittäisvaatimukseni. Jos heräsi kiinnostus niin laita nimi taulukkoon ja ehdota päiviä. Minulle sopivat parhaiten ma - to illat klo:19 jälkeen, mutta muitakin aikoja voi ehdotella. Toivoisin vastustajia joiden luokitus >= 1 dan suomessa. Parhaiten saat yhteyttä Kiseido go serveristä Osasto79 accountin kautta, jos heräsi kysymyksiä (elektronivirtaposti: eth ät iki piste fi ). Minulle käy myös IGS pelipaikkana.

NimiLuokitusAika
Markku Jantunen2 dantäytyy neuvotella

Tällä hetkellä pieni matelijan poikanen on eksynyt Porin karuun kaupunkiin. Ottakaa ihmeessä yhteyttä jos tänne päin satutte tulemaan tai muuten vain tahdotte pelata.

-Ei Eero Olmin vertainen

-Eurosetä

-Senttisetä

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)