GO-Mikä se on?#

Tietoja#

 • Nimi: GO-Mikä se on?
 • Pehmeäkantinen, 120 sivua, 9 värisivua.
 • Hinta: 12.50e (vaihtelee)
 • ISBN 978-952-498-126-2

Saatavilla Gaimportista, useista verkkokirjakaupoista (esim BookPlus, Suomalainen), kustantajalta ja tilattavissa kirjakauppoihin.

Kirjan esikatselu on google books sivuilla.

Esittely#

http://www.suomigo.net/attach/GO-Mik%C3%A4%20se%20on/kansi.jpg

Go on ikivanha kaksin pelattava lautapeli. Peli on erittäin suosittu kaukoidässä, ja sitä pelataan myös länsimaissa ja Suomessa. Tavoitteena pelissä on ympäröidä aluetta. Pelissä on mukana sekä strategiaa että taktiikkaa, mikä tekee pelistä erittäin monipuolisen.

Go - Mikä se on? on kirja kaikille gosta tai sen säännöistä kiinnostuneille. Kirja esittelee gon pelaamista nykyään ja sen leviämistä historiassa. Säännöt kirjassa esitetään niin, että ne voi oppia helposti askel askeleelta. Sääntöjen lisäksi selitetään pelin taktiikan perusasioita.

Sisällys:#

Esipuhe 5
Go-peli 7
Gon pelaaminen 12
Pelivälineet 17
Gon historia 21
Go nykyisin 25
Gon opettelu 32
Atari-go 35
Kivien vangitseminen 42
Gon säännöt 52
Gon taktiikka 61
Gon strategia 73
Tavat ja turnaussäännöt 81
Esimerkkipelejä 88
Harjoitustehtäviä 101
Go-sanasto 109
Go kirjoissa ja internetissä 114

Aloittelijatapahtumat#

Kijoittajalla on pienehkö varasto kirjoja. Kirjat on varattu lähinnä (aloittelijaturnausten) sponsoroiduiksi palkinnoiksi tai muuten myyntiin aloittelijatapahtumassa (kun muuta kirjamyyntiä ei ole).

Jos kiinnostusta on, kyselkää.


GO-Mikä se on keskustelu


Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
kansi.jpg 29.5 kB 1 04-Sep-2008 10:34 LauriPaatero

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)