Joukkue-SM-turnauksen avoin ryhmä:

 • Pelaajat, jotka eivät pelaa joukkue-SM:n mestaruusryhmässä voivat pelata avoimessa ryhmässä.
 • Avoin ryhmä pelataan samaan aikaan mestaruusryhmän kanssa.
 • Turnauksessa on joko viisi kierrosta A-luokan peliajoin tai 5-6(7) kierrosta B-luokan peliajoin.
 • Pelaajien on oltava liiton (välillisiä) jäseniä.
 • Joukkueet ovat kolmihenkisiä. Yksi varapelaaja saa olla.
 • Joukkueessa saa olla yhden tai useamman jäsenkerhon jäseniä. Joukkueen kerho on se kerho, jonka jäseniä on enemmistö pelaajista. Jos kerho ei näin ratkea, tulee kerhoksi ykköspöydän pelaajan kerho.
 • Turnaukseen voidaan hyväksyä ulkomaalaisia joukkueita. Näiden joukkueiden pelaajien ei tarvitse olla Suomen Go liitto ry:n jäseniä.
 • Turnaus pelataan MacMahon tai sveitsiläisellä systeemillä. Tulos ratkaistaan seuraaville kriteereillä: McMahon-pisteet, SOS, pelivoittojen määrä.
 • Jos joukkueita on korkeintaan 8 pelataan täydellinen sarja. Tulos ratkaistaan ensisijaisesti joukkuevoittojen määrällä ja toissijaiseti pelivoittojen määrällä.
 • Voittanut joukkue saa paikan seuraavan vuoden SM-mestaruusryhmään (tai karsintaan). Jos voittaja ei ratkennut edellä mainituilla kriteereillä, otetaan seuraavaksi kriteeriksi voitot 1-pöydällä, 2-pöydällä jne. Jos tämäkään ei ratkaise, pelataan uusinta ottelu.

Tässä on vielä vertailun vuoksi mestaruusryhmän uusi Joukkue-SM-systeemi.

Tekstin kirjoittaminen edellytti joidenkin valintojen tekemistä: kierrosten määrä, peliajat, sekajoukkueet, ulkomaalaiset. Näitä voi kommentoida. Haluaisin pikaisesti saada tekstin julki, että Wiki-keskusteluun saataisiin lisää tolkkua.

--Matti 7.9.2006

Keskustelua voidaan jatkaa täällä JoukkueSM2007KeskusteluOsa2.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)