KGS, eli KGS Go Server, on hyvin toimiva täysin ilmainen go-serveri, jossa ihmiset voivat pelata gota, katsella muiden pelejä, tai jutella gosta tai muista asioista. Serveriä voi käyttää javaa tukevalla selaimella, mutta pidemmän päälle kannattaa hakea client-ohjelma omalle koneelle, jolloin kaikki ominaisuudet saa käyttöön. KGS löytyy osoitteesta http://www.gokgs.com/.

KGS:n erityinen vahvuus on editori, jolla voidaan käydä porukalla läpi pelattuja pelejä, tutkia variaatioita ja asettaa laudalle erilaisia merkkejä ja numeroita. Tästä syystä KGS on mainio paikka gon opettamiseen verkon välityksellä. Lisäksi KGS:ssä on hyvin lämmin ilmapiiri, ja ihmiset opettavat mielellään aloittelijoita, ja pelaavat tasoituspelejä, minkä vuoksi KGS sopii erittäin hyvin aloitteleville pelaajille.

--TeemuHirsimäki, 29-10-02

Suomalaiset pelaajat viettävät aikaansa huoneessa Sauna, joka löytyy huonelistalta Main-kansion alta. Paikalla on yleensä pelaajia aloittelijoista veteraaneihin. Sauna on myös hyvä paikka kysyä go:hon tai suomalaiseen go-elämään liittyviä kysymyksiä.

--Otso Alanko 29-04-05

KGS:n käyttäjät voivat lisätä tunnuksensa ja asuinpaikkansa maailmankarttaan. Sivu ei ole virallinen osa KGS:ä.

KGS on mahdollista saada toimimaan myös Nokia N900 -puhelimella.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)