Avautuminen pahasti aiheen sivusta. -Esa

Kaipaisin hiukan tarkemmin ajatuksia tästä. Mitä kaikkia turnauksia / häppeninkejä tämä toimikunta voisi ajatella järjestävän vuosittain? Käsittääkseni moni nykyturnauksista on paikallisten kerhojen järkkäämiä, ja tätä ei varmaankaan olla muuttamassa? -TuomoK 21.3.

Liiton vastuulla lienee enemmän tai vähemmän seuraavat tapahtumat: SM-kisat, Kisei, PM/EM-kisat, Kesäleiri. Mahdollisesti opettajien vierailut järjestelyineen voisivat olla luonnollinen osa. Lisäksi paikalliset turnausjärjestejät voisivat ottaa yhteyttä mm kalusto, tuomarointi ja muissa järjestelyihin liittyvissä ongelmissa. Eli nähdäkseni toimikunnan rooli olisi tehdä ja auttaa isoissa, kansainvälisissä ja ei-kenenkään tontille osuvissa tapahtumissa. Ja lopultahan osanottajat muokkaavat toimintamuodon resusseilleen mahdolliseksi.

Itse näen tässä myös liiton hallinnollisen ja toiminnallisen osuuden selkeyttämistä.

-- JariK 21.3.

Hommat kiinnostavat, mutta toimikuntaan (hyi helevetti ku virallinen nimi) en lähde. Koulutus ok, avustaminen ok, järjestely ei nappaa. Voin kovinkin mielelläni vastailla osaamiseni verran turnausjärjestelyihin ja paritukseen liittyviin kysymyksiin, mutta en lähde "toimikuntaan", josta minut saatetaan puolipakolla nakittaa. Hyvä idea kyllä, kannatan lämpimästi.

--Tapio 29.3.

Olisiko hyvä idea tehdä toimikunnalle Asiantuntija-lista, johon toiminnasta kiinnostuneet, mutteivat toimikuntailusta, voisivat laittaa itsensä ja asiat joissa heitä saa vaivata. Ideana olisi jossain määrin keskittää tieto, mitä kaikkea osaamista on.

-- JariK 9.5.

Kyllä.

-- Matti 10.5.2005

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)