Tältä sivulta löydät kaikki tekstin muokkaamiseen tarvittavat tekniset taidot, mutta opettele myös WikiEtiketti.

Pikaohje#

----    = tee vaakasuora jakoviiva. Ylimääräisistä '-':stä ei ole haittaa.
\\     = pakotettu rivinvaihto, \\\=sama ynnä putsaus.

[viite]  = tee hyperlinkki jonka kohde on WikiSivu nimeltään 'Viite'.
[tämäkin on viite] = tee hyperlinkki jonka kohde on WikiSivu 'TämäkinOnViite'.
[kuvaava teksti|viite] = tee hyperlinkki jonka kohde on WikiSivu nimeltään 'Viite', mutta näytä sivulla 'kuvaava teksti' kohdenimen sijaan.
[1]    = tee hyperlinkki alaviitteeseen 1.
[#1]    = merkitse alaviitteen 1 alkukohta.
[[linkki] = näytä teksti '[linkki]'.

!otsikko  = pienikokoinen otsikko jonka teksti on 'otsikko'.
!!otsikko = keskikokoinen otsikko jonka teksti on 'otsikko'.
!!!otsikko = isokokoinen otsikko jonka teksti on 'otsikko'.

''teksti'' = näytä 'teksti' kursiivilla."joonas"

__teksti__ = näytä 'teksti' lihavalla.
{{teksti}} = näytä 'teksti' tasavälisillä kirjaimilla.

* teksti  = näytä 'teksti' kirjattuna numeroimattomaan luetteloon.
# teksti  = näytä 'teksti' kirjattuna numeroituun luetteloon.
;termi:selitys = näytä 'termi' ja sen 'selitys' määritelmämuodossa.

Tekstin kirjoittaminen#

Voit kirjoittaa tekstiä vaikka et tiedä tekstin muokkaussäännöistä mitään. Jätä vain tyhjä rivi kappaleiden väliin, ihan kuin kirjoittaisit kirjettä.

Voit tarkastella tälläkin sivulla olevia tehokeinoja ottamalla se muokattavaksi; löydät muokkauslinkin vasemmalla olevasta palkista.

Hyperlinkit#

Viite voi olla myös http:, ftp:, mailto:, https:, tai news: -alkuinensuora URL-osoite, jolloin viittauksen kohde on jossain muualla kuin tämän Wikin sisällä. Esimerkiksi voit viitata sivulle java.sun.com kirjoittamalla [http://java.sun.com/], jolloin lukija näkee viitteen http://java.sun.com/ tai [Java home page|http://java.sun.com], jolloin lukija näkee viitteen Java home page.

Kun haluat lisätä uuden sivun, lisää ensin viite uuteen sivuun jollekin olemassa olevalle sivulle. Kun olet tehnyt tämän lisäyksen, näet että viite päättyy kysymysmerkkiin. Kysymysmerkki osoittaa että sivua ei vielä ole. Klikkaa kysymysmerkkiä, niin pääset muokkaamaan uutta sivua.

WikiNimi voi sisältää melkein mitä tahansa merkkejä, kunhan ne ovat kirjaimia tai numeroita.

Tämä Wiki voidaan myös varustaa ns. CamelCase -tuella, jolloin jono isolla kirjaimella alkavia, yhteenkirjoitettuja sanoja tulkitaan yhdeksi WikiSanaksi. Jos tuki on päällä, esimerkiksi 'CamelCase' näkyy linkinä. Jos se ei näy linkkinä, tuki on pois päältä.

Alaviitteet#

Alaviitteet ovat erityisiä hyperlinkkejä, jotka viittaavat samalla sivulla olevaan tekstiin (tekstin alkuun). Merkitse viite numerolla, kuten [1], ja kirjoita [#1] siihen kohtaan josta viitteen teksti alkaa. Esimerkiksi teksti johon viite[1] viittaa löytyy tämän sivun lopusta.

Voit tehdä myös nimetyn alaviitteen, ihan kuten voit nimetä tavallisenkin hyperlinkin. Esimerkiksi äskeinen viite[Viite numero 1] voidaan nimetä; katso myös viite[2].

InterWiki -linkit#

Voit viitata myös muiden Wikien sivuihin tuntematta niiden URL-osoitteita. Teet vain viitteen muodossa [Wiki:WikiSivu] ja JSPWiki luo sinulle linkin valmiiksi. Esimerkiksi JSPWiki TextFormatting Rules on englannin kielinen versio näistä ohjeista JSPWikissä. Tarkista SystemInfo -sivulta mihin muihin Wiki-paikkoihin viittauksia voi tehdä.

Jos tekemäsi InterWiki -viite ei ole tuettu, saat siitä huomautuksen siinä vaiheessa kun talletat muokkaamasi sivun.

Kuvien lisääminen#

Turvallisuussyistä kuvien lisääminen on estetty, mutta voit upottaa kuvia lisäämällä viitteitä muualla sijaitseviin kuviin. Esimerkiksi tässä on viite PNG-kuvaan: http://www.ecyrd.com/~jalkanen/test.png. Jos määrittelet hyperlinkille nimen, tuo nimi näytetään niille käyttäjille joiden selain ei tue kuvien katselua.

Kaikenlaiset kuvat eivät ole sallittuja. Sallittujen muotojen lista voidaan määritellä eri tavalla jokaiselle Wikille. Katso SystemInfo -sivulta mitkä muodot ovat sallittuja tässä Wikissä.

Numeroimattomat listat#

Kun haluat laatia numeroimattoman luettelon, kirjoita tekstirivin alkuun tähti (*) -merkki. Käyttämällä useampia tähtiä saat sisennettyjä luetteloita. Esimerkiksi:

* Yksi
* Kaksi
* Kolme
** Kolme.Yksi

tuottaa seuraavan luettelon:

 • Yksi
 • Kaksi
 • Kolme
  • Kolme.Yksi

Numeroidut listat#

Numeroitu luettelo tehdään samalla tavalla kuin numeroimaton, rivin alussa vain käytetään #-merkkiä tägden sijaan. Esimerkiksi:

# Yksi
# Kaksi
# Kolme
## Kolme.Yksi

tuottaa seuraavan luettelon:

 1. Yksi
 2. Kaksi
 3. Kolme
  1. Kolme.Yksi

Luettelon koossapito#

Jos haluat kirjata luetteloon niin pitkiä tekstejä, että tarvitset kirjoittaessa rivinvaihtoja, lisää uuden rivin alkuun välilyönti, jotta se ei katkaise luetteloa.

 • Tämä kirjaus näkyy yhtenä rivinä.
 • Tämä kirjaus jakautuu monelle riville. Rivien määrä tosin riippuu selaimen asetuksista ja ikkunan koosta. Vaikka eri lauseet on jaettu eri riveiksi tekstiä muokattaessa, ne näkyvät loppujen louksi lukijalle jaettuna riveille sen mukaan mikä sattuu olemaan ikkunan leveys.
 • Tässä vielä yksi lyhyt kirjaus.

Määritelmät ja kommentit#

Termien määrittely tehdään ';:'-rakenteen avulla:

Tabu
Sana tai puheenaihe jota vältellään

Voit käyttää tätä ';:'-rakennetta myös silloin kun haluat lisätä selvästi erottuvan kommentin keskelle jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä. Esimerkki:

;:''Kommentti erottuu näin.''
näkyy lukijalle tällä tavalla:
Kommentti erottuu näin.

Tehokeinot#

Voit käyttää myös lihavointia ja kursiivia ympäröimällä tekstin osia lahdella alaviivalla (_) tai hipsulla ('). Windows-koneella joudut katsomaan tarkasi että valitset oikeanlaisen hipsun; niitä on useita melkein samannäköisiä.

Aseteltu teksti#

Jos haluat että tekstisi toistuu juuri sellaisena kuin olet sen kirjoittanut, ympäröi se kaarisuluilla ({ ja }) siten että käytät kolmea suljetta sekä alussa että lopussa. Ota tämä sivu muokattavaksi, niin näet useita esimerkkejä tästä.

Taulukot#

Voit luoda taulukoita käyttämällä pystyviivoja (|) reunojen merkkinä. Kahdella viivalla merkitset taulukon otsakkeet, ja yhdellä taulukon ruudut. Taulukko päättyy kun rivillä ei ole taulukon muokkausmerkkejä.

Esimerkki:

|| Otsake 1 || Otsake 2
| ''Jutuke'' | Virike
| [Etusivu] | [Hiekkalaatikko]

tuottaa tällaisen taulukon. Huomaa että voit lisätä linkkejä myös taulukoiden sisään.

Otsake 1 Otsake 2
Jutuke Virike
Etusivu Hiekkalaatikko

Yhteentörmäykset#

Jos joku toinen on juuri muokkaamassa sivua, JSPWiki estää sinua ottamasta sitä muokattavaksi samaan aikaan, ja näyttää sinulle ilmoituksen yhteentörmäyksestä. Et voi sille mitään, ensimmäisellä on aina etuoikeus.

Varoitus: Jos käytät selaimesi Takaisin (Back) -näppäintä, joudut hyvin helposti yhteentörmäykseen, koska selain uskoo että aikaisempi versio on yhä muokattavana.

Sivujen poistaminen#

Sinä et voi poistaa sivuja. Voit tietenkin poistaa kaikki viittaukset sivuun, ja voit muokata sivua niin että se on tyhjä, mutta et voi poistaa sitä itse. Sinun on pyydettävä ylläpitäjää poistamaan se.

Uusien sivujen lisääminen#

Jos näet sivulla WikiNimi -muodossa olevan tekstin jonka lopussa on kysymysmerkki, kyse on viittauksesta sivuun jota ei vielä ole. Klikkaa kysymysmerkkiä ja pääset muokkaamaan uuden sivun sisällön. Jos haluat itse lisätä uuden sivun, luo ensin viite uuteen sivuun, niin pääset muokkaamaan sitä.

Muuttujat#

Voit käyttää muokatessa myös monenlaisia muuttujia. Lukija näkee tekstissä muuttujan nimen sijasta sen arvon. Muuttujan arvo tulee jostain muualta. Perusmuoto on:

[{$muuttujanimi}],

missä muuttujanimi on se nimi jolla viittaat muuttujaan. Muuttujan nimi voidaan kirjoitettaa käyttäen pieniä ja isoja kirjaimia miten tahansa. Esimerkiksi "sivunimi" on sama kuin"siVuNiMi" ja "SivuNimi". Mahdolliset muuttujat luetellaan sivulla WikiVariables.

Toimintojen lisäys#

Voit lisätä tekstin sekaan viitteiden ja muuttujien lisäksi myös toimintoja, jotka vasta sivun katseluhetkellä lisäävät tekstiin jonkin osuuden. Toiminnon käynnistys tehdään kertomlla toiminnon nimi ja ohjaustiedot:

[{INSERT <plugin class> WHERE param1=value, param2=value, ...}]

missä 'plugin class' on se Java-luokka joka toteuttaa toiminnon, 'param1' jne. ovat ohjaustietojen nimiä, ja 'value' niitä arvoja jotka haluat ohjaustiedoille antaa.

Lisää tietoa löytyy sivulta JSPWikiPlugins.


[#1] Tässä on se alaviite johon edellä viitattiin.

[Tässä toinen alaviite] Tässä toinen alaviite. Huomaatko miten sen nimi on erilainen?


Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)