Pelin kirjaaminen ei välttämättä ole ihan selvää ensikertalaiselle. Asiaa helpottaa huomattavasti esim. Palmin omistaminen, mutta paperillakin on selvitty jo ihan hyvin muutama sata vuotta...

Ei ole mikään pakko käyttää wirallisia, japaninkielisiä kirjauslomakkeita, vaan ihan ruutuvihkollakin pärjää yllättävän näppärästi. Erilaisia kirjauslomakkeita (kifupohjia) löytyy myös verkosta:

Ohjeita#

 • Valkoisen siirrot ympäröidään. Tämä voi olla hieman epäintuitiivista, mutta näin kuulemma on. Täydessä kifussa tämä on selkeämmän näköistä.
 • Ko merkitään joko laitaan tai alle. Merkintä on tyypillisesti "45 -> 25" tarkoittaen "kivi 45 pelattiin siihen, minne 25 pelattiin", tai sitten hieman modernimpi "45@25". Englanninkielisessä kirjallisuudessa näkee myös termiä "45 at 25".
 • Kirjaaja saa kysyä pelaajilta kuinka jokin sekvenssi meni, jos hän tipahtaa kärryiltä.
 • Pelissä viimeiseksi pelatun kiven numero ja koordinaatit merkitään erikseen kifuun johonkin sopivaan kohtaan (havaittu hyväksi ideaksi käytännössä!)

Kannettavat#

Kannettaville tietokoneille löytyykin sitten jo suurehko määrä kaikenlaisia softia, sillä käytännössä kaikki go-ohjelmat osaavat kirjauksen ja siirron SGF-formaattiin.

PDAt#

PDA:t ovat loistava apu pelien kirjaamisessa.

 • Palm-käyttiksille löytyy PilotGOne
 • PocketPC-laitteille löytyy PocketGo
 • Psionin laitteille on saatavissa "Went".
Matkapuhelimiin (Java MIDP) löytyy

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)