Kuva, johon on piirretty eri vuosien tilanteen jakaumat, on VanhatLuokitukset-sivun liitteenä. --JaakkoSärelä, 2008-08-18


Tein vähän uudemman käppyrän. Punainen käyrä on aineistoon sovitettu gammajakauma. Vihreä käyrä on tuohon 2003:n tilanteeseen sovitettu gammajakauma. 2003:n tilanne on normalisoitu tuohon punaiseen käyrään, eli siitä ei pysty päättelemään absoluuttisia pelaajamääriä.

http://www.suomigo.net/attach?page=Luokitusjakauma%2Fsuomiluokitukset12-May-2006.jpg

Kommentteja:

Suomen luokitukset näyttävät vahvistuneen n. 2-3 kyuta kolmessa vuodessa. Ottaen huomioon sen, että pelaajamäärä on melkein kaksinkertaistunut, kehitys on aika huimaa.

Kaksinumeroisilla kyu-tasoilla on selvää kvantittumista, mutta niillä tasoilla kehitys on sen verran nopeaa, ettei aiheuttane ongelmia. Yksinumeroisilla kyu-tasoilla on havaittavissa kaksi efektiä, jotka ovat kuitenkin suht' heikkoja: 1) 4 kyuiden suuri määrä 3 kyuihin verrattuna ja 2) epätasaisuus 2d-2k -alueilla. Näiden syitä voisi miettiä, koska tuolla tasolla kehityksen ei pitäisi enää olla niin nopeaa, että epätasaisuus voisi johtua siitä.

-- 12-5-2006 Jaakko Särelä

Tein huvikseni käppyrän Suomen tämänhetkisestä luokitusjakaumasta. Mielenkiintoista ainakin on nousu- ja laskureunojen kaltevuudet sekä mediaanin sijainti.

-- 11.6.2003 Antti Holappa

http://www.suomigo.net/attach?page=Luokitusjakauma%2Fpelaajat_6_03.jpg

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
pelaajat_6_03.jpg 48.4 kB 1 11-Jun-2003 17:58 195.197.219.158
jpg
suomiluokitukset11-May-2006.jp... 97.1 kB 2 11-May-2006 15:38 130.233.173.89
jpg
suomiluokitukset11-May-2006pie... 54.9 kB 1 12-May-2006 11:45 130.233.173.89
jpg
suomiluokitukset12-May-2006.jp... 38.6 kB 2 12-May-2006 11:50 130.233.173.89
« This page (revision-18) was last changed on 18-Aug-2008 15:15 by JaakkoSärelä