Sivun tiedot ovat vanhentuneita ja pidetään ainoastaan historiasyistä#

Tiedote luokituskomitean lakkauttamisesta#

Suomen go-liiton nimittämä luokituskomitea on 22.3.2005 pidetyssä kokouksessaan päättänyt välittömästi purkaa itsensä ja lakkauttaa luokituskomitea go-liiton toimielimenä.

Samassa yhteydessä Suomessa käytettävä go-pelaajien luokitusohje on päivitetty niin, että luokitusten myöntämisoikeudet nojaavat saavutettuun pelivahvuuteen laaja-alaisesti, paikkakunnasta tai kerhosta riippumatta. Luokitusohje on kokonaisuudessaan luettavissa go-liiton sivuilta osoitteessa:

Luokitusmääräys

Luokituskomitea kiittää yhteistyöstä ja toivottaa hyvää komiteatonta jatkoa go-liitolle ja suomalaisille go-pelaajille,

Vesa Laatikainen, Matti Siivola, Lauri Paatero, Olli Lounela


Suomen go-liitolla oli uusi luokituskomitea

Tässä on sitä koskevaa keskustelua.

Kannattaisi varmana kertoa tuo mailiosoite kokonaan (soveltuvasti spam-naamioituna...)

-- Lauri


Ihmettelen tuota vaatimusta varmistua korotettavaksi ehdotetun henkilön halukkuudesta ennen korotusehdotusta. Eihän luokitus ole kenenkään pelaajan omaisuutta vaan se kuuluu go-yhteisölle. Sitä käytetään turnauksissa McMahon-ryhmiä muodostettaessa ja se on samalla tunnustus pelaajan saavutuksista. Eihän korotettaessa muutenkaan kysellä korotettavien suostumusta eikä ole aihettakaan.

-- Markku, 8.1. 2008

Yhdyn edelliseen puhujaan. Korrektia voisi tietysti olla kysyä asianomaiselta, saako nimen julkaista täällä. --JaakkoSärelä, 8.1.2008

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-14) was last changed on 26-May-2008 21:12 by VesaLaatikainen