This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Tiedote luokituskomitean lakkauttamisesta#

Suomen go-liiton nimittämä luokituskomitea on 22.3.2005 pidetyssä kokouksessaan päättänyt välittömästi purkaa itsensä ja lakkauttaa luokituskomitea go-liiton toimielimenä.

Samassa yhteydessä Suomessa käytettävä go-pelaajien luokitusohje on päivitetty niin, että luokitusten myöntämisoikeudet nojaavat saavutettuun pelivahvuuteen laaja-alaisesti, paikkakunnasta tai kerhosta riippumatta. Luokitusohje on kokonaisuudessaan luettavissa go-liiton sivuilta osoitteessa:

http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/sgl/luokitusmaarays.html

Luokituskomitea kiittää yhteistyöstä ja toivottaa hyvää komiteatonta jatkoa go-liitolle ja suomalaisille go-pelaajille,

Vesa Laatikainen, Matti Siivola, Lauri Paatero, Olli Lounela

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 01-Apr-2005 11:55 by Vesa.