Pohdin kysymystä pelaajan vastustajien "todellisen" suoritustason eikä vain nimellisluokituksen huomioon ottamista hänen vastustajiensa korotusmeriittejä arvioitaessa. Tämä voidaan toki tehdä kokonaan ihmisvoiman ja ottaa huomioon monta sellaistakin tekijää, joita mikään algoritmi ei helposti voi ottaa huomioon, mutta ongelmaksi jää analyysin työläys (ja joissakin tapauksissa jääviyskysymykset). Työlääksi erityisesti hyötyihin nähden kokonaan ihmisvoimin tehdyn päänahka-analyysin tekee, jos arvioidaan suomalaisen pelaajan ulkomaalaisten ja siksi henkilökohtaisesti tuntemattomien vastustajien päänahka-arvoa.

Kokeilujeni mukaan järkeviä arvioita turnauskohtaisesta päänahka-arvosta saadaan melko yksinkertaisella algoritmilla. Testasin algoritmia ja sen hieman parametreja vaihdellen useilla turnauksilla kokoamallani EGF:n pelit sisältävällä tietokannalla.

 • 1) Asetetaan pelaajan päänahaksi hänen turnauksessa käyttämänsä nominaalinen luokitus
 • 2) Haetaan vastustajien nominaaliluokituksiin perustuva tulosrivi.
 • 3) Lasketaan voittojen lukumäärä nominaalisesti vahvemmista. Kukin voitto vastaa puoltatoista voittoa puolestatoista pelistä. Lasketaan voittojen lukumäärä nominaalisesti samantasoisista. Kukin voitto vastaa yhtä voittoa yhdestä pelistä. Lasketaan voittojen lukumäärä nominaalisesti yhtä luokkaa heikommista. Kukin voitto vastaa puolta voittoa puolesta pelistä.
 • 4) Lasketaan tappioiden lukumäärä nominaaliluokituksen perusteella nominaalisesti heikommille. Kukin tappio vastaa puoltatoista tappiota puolessatoista pelissä. Lasketaan tappioiden lukumäärä nominaalisesti samantasoisille. Kukin tappio vastaa yhtä tappiota yhdessä pelissä. Lasketaan tappioiden lukumäärä nominaalisesti yhtä luokkaa vahvemmille. Kukin tappio vastaan puolta tappiota puolessa pelissä.
 • 5) Lasketaan turnauksen "voitot/pelit -tilasto". (esim. 5/6).
 • 6) Jos "voitto-tappiotilastossa" voittojen määrä poikkeaa vähintään puolitoista odotetusta (50%), asetetaan pelaajan päänahka-arvo yhtä luokkaa alemmaksi tai ylemmäksi tulosta poikkeaman suuntaa vastaten ja siirrytään takaisin kohtaan 3). Jos "voitot/pelit -tilastossa" voittojen määrä poikkeaa alle puolitoista odotetusta, algoritmi päättyy. Jos muutoksen suunta poikkesi edellisestä iteraatiosta (silmukka on mahdollinen joillakin harvoilla syötteillä), algoritmi päättyy.

Esimerkiksi 2 kyun turnaustulosrivi 3k+ 2d+ 2d+ 1d+ 2k- analysoidaan seuraavasti:

 • 1) 2 kyu
 • 2) 3k+ 2d+ 2d+ 1d+ 2k-
 • 3) 5
 • 4) 1
 • 5) 5/6
 • 6) Odotusarvo 3, 5-3 >= 1.5. Päänahka-arvo 2k->1k.
 • 3) 4.5
 • 4) 1.5
 • 5) 4.5/6
 • 6) Odotusarvo 3, 4.5-3 = 1.5. Päänahka-arvo 1k->1d.
 • 3) 4
 • 4) 1.5
 • 5) 4/5.5
 • 6) Odotusarvo 2.75, 4-2.75=1.25 < 1.5. Päänahka-arvo 1d->1d.

Tässä tapauksessa 2 kyumme päänahka-arvoksi lasketaan 1 dan.

Esimerkiksi 2 danin turnaustulosrivi: 5d- 1d- 1d- 1k- 3k+ analysoidaan seuraavasti:

 • 1) 2 dan
 • 2) 5d- 1d- 1d- 1k- 3k+
 • 3) 0
 • 4) 4.5
 • 5) 0/4.5
 • 6) Odotusarvo 2.25, 0-2.25 = -2.25 < -1.5. Päänahka-arvo 2d->1d.
 • 3) 0
 • 4) 4
 • 5) 0/4
 • 6) Odotusarvo 2, 2-4 = -2 < -1.5. Päänahka-arvo 1d->1k.
 • 3) 0
 • 4) 2
 • 5) 0/2
 • 6) Odotusarvo 1, 0-1 = -1 > -1.5. Päänahka-arvo 1k->1k.

Tässä tapauksessa 2 danimme päänahka-arvoksi laskettaisiin 1 kyu.

Pitkissä turnauspelitulosten jonossa, joka kattaa 5-10 turnausta, päänahka-analyysi ei juuri tee eroa, koska tasonsa alapuolella pelaavien vastapainoksi on lähes varmasti myös tasonsa yläpuolella pelaavia. Mutta 1-3 turnaukseen perustuvissa korotuksissa vastustajien todellisen suoritustason arviointi on tarpeen.

-- Markku, 27.6. 2005

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-3) was last changed on 27-Jun-2005 15:45 by 194.157.96.130