1. Tehdään PäänahkaAnalyysi pelaajan kaikille turnaustuloksille (tasa-alkuturnauksissa).

2. Rajataan analysoitava turnausten joukko EGF:n vähintään B-luokkaan kelpaaviin tasa-alkuturnauksiin - ei välttämättä tarvitse olla lähetetty. Analysoitavaksi turnausten joukoksi kelpaavat kaikki katkeamattomat turnausten jonot päättyen viimeisimpään. Kokeillaan vuorotellen tarpeen mukaan kaikkia sallittuja jonoja kohdassa 3.

3. Lasketaan likelihood-funktion arvot nykyluokitukselle, kohdeluokitukselle ja sitä kovemmille. Verrataan nykyluokituksen likelihood-funktion arvoa kohdeluokituksen ja vahvempien luokitusten likelihoodeihin. Jos jokin nykytasoa vahvemman luokituksen likelihoodeista on tarpeeksi monta kertaa suurempi kuin nykytason, seuraa korotus. Jos suhdeluku ylittää kynnyksen, korotusta voidaan harkita. Laskettaessa likelihood-funktiota eri luokituksilla (20k-7d) käytetään todennäköisyyksiä, jotka saadaan EGF:n luokitusjärjestelmän teoreettisista voittamistodennäköisyyksistä eriluokituksisten pelaajien välisissä peleissä. (Kiitokset #go.fi -kanavan väelle vinkeistä. Erityiskiitos Tankerolle.)

Huomioon otettavia asioita:

  • Pelaajan tai vastustajien todelliset vahvuudet poikkeavat nominaaliluokitusten mukaisista vahvuuksista; esimerkiksi vahva 2 dan ei ole todellisuudessa yhtä luokkaa heikompi kuin heikko 3 dan.
  • Olemassaolevia luokituksia ei ole tuotettu EGF:n teoreettiseen voittamistodennäköisyysjakaumaan perustuvalla laskennalla. Eri maissa ja eri aikoina luokituksia on annettu erilaisin perustein. Päänahka-analyysi kuitenkin korjaa pahimmat yksittäiset virheet.
  • Yllä mainituista syistä luokittajille jätetään systeemissä harkinnanvaraa.

-- Markku, 27.6. 2005

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-12) was last changed on 29-Jun-2005 13:27 by 194.157.96.130