Petango#

Ei muuta tekemistä goon kanssa kuin lauta ja nappulat#

Perinteisesti laudan koko on ollut 19x19. Nappuloita tuupitaan tai liu'utetaan ensimmäiseltä riviltä kohti vastustajaa. Tyyli on vapaa, mutta neppaus pitää suorittaa yhdellä kädellä siten, että ranne pysyy paikallaan. Voittaja on se, jolla ensin on 10 pistettä.

Jos tapahtuu virhe, kivet pysyvät laudalla ja vastustaja saa pisteen. Virheestä vaihtuu myös pelivuoro.

Jos kiven keskikohta ylittää laudan puoliviivan eikä virhettä tapahtunut, vuoro vaihtuu. Jos kivi jää omalle puolelle (mutta virhettä ei tapahtunut), kivi poistetaan ja yritetään uudestaan, kuitenkin korkeintaan kaksi kertaa.

Virheitä ovat:

  • osuu toiseen kiveen (omaan tai vastustajan)
  • kivi menee yli laidan
  • kivi ei päädy vastustajan puoliskolle kolmannellakaan yrityksellä

Q: Mitä pelissä on tarkoitus tehdä?
A: Voi tehdä itse tarkotuksella virheen, jotta saa omat kivet parempaan asemaan (ja vastustajan tekemään lisää virheitä).
Q: Mistä saa pisteitä (muuta kuin vastustajan virheistä)?
A: Et saa muusta pisteitä, kuin vastustajan virheistä.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-18) was last changed on 22-Dec-2014 03:28 by Mika