Tässä luettelen eri tyyppisiä Wikisivuja. Listaa voi täydentää.

Kotisivu#

  • Henkilöä koskevia tietoja.
  • Henkilöllä päätösvalta sivun sisällöstä

Keskustelusivu#

  • Kuka tahansa saa kirjoittaa. Toisen allekirjoittamia tekstejä ei saa vääristää.

Yleinen tietosivu#

  • Kuka tahansa saa kirjoittaa.

Järjestösivu#

  • Järjestöllä päätösvalta sivun sisällöstä.

Turnausilmoitus#

  • Turnauksen järjestäjällä tai vastaavalla päätösvalta sivun sisällöstä.

Turnausilmoittautuminen#

  • Henkilö saa lisätä tai poistaa ilmoittatumisensa.

Turnaustulokset#

  • Turnauksen järjestäjällä tai vastaavalla päätösvalta sivun sisällöstä.

Jos olet eri mieltä jonkin sivun luonteesta, niin keskustele.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-4) was last changed on 10-Sep-2007 16:33 by AnttiTarvainen