Click the "In English" tab above to see the info in English :)

YliGo Cup 2016#

Perinteikäs YliGo Cup on Helsingin yliopistollisen go-seuran järjestämä kevätturnaus, jossa ratkaistaan YliGon mestaruus. Turnaus on kaikille YliGon jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

Ilmoittautuminen päättyy lauantaina 12.3.

Turnauskaavio julkaistaan maanantaina 14.3.

Formaatti#

Turnaus pelataan cup-systeemillä, jossa pelaaja tippuu ensimmäisestä häviöstä. Jokaista kierrosta varten annetaan pelaajille 10-14 päivää aikaa, jonka aikana turnauspeli on pelattava. Pelaajat etsivät itse toisensa ja sopivat tarkemman ajan ja paikan. Luonnollinen paikka pelata on peli-ilta, jossa kellotkin ovat helposti saatavilla. Jos peliä ei annetun aikarajan aikana pelata, turnauksen tuomari päättää tapauskohtaisesti tavan, jolla peli ratkaistaan.

Pelaajat sijoitetaan turnauskaavioon siten, että ainakaan ensimmäisessä pelissä ei tule kohtuuttomia tasoeroja.

Turnauksen finaali pelataan muista kierroksista poiketen paras kolmesta -kierroksena.

Turnauksen järjestävät Antti Niemi (TD) ja Arto Heikkinen

YliGo Cupin virallinen systeemi

Säännöt#

 • Turnaus on EGF C-luokkaa (vaikuttaa GoR:iin)
 • Pääaika: 30 minuuttia
 • Lisäaika: 10 sekunnin Fischer
 • Värit: nigirillä
 • Komi: τ ≈ 6,2831853…
 • Tuomarina toimii Arto Heikkinen

Finaali pelataan eri säännöillä

Finaalin pääaika 45 minuuttia ja lisäaika 15 sekunnin Fischer

Aikataulu#

 • Ensimmäinen kierros: 14.3.-27.3.
 • Toinen kierros: 28.3.-10.4.
 • Kolmas kierros: 11.4.-24.4.
 • Neljäs kierros: 25.4.-8.5.
 • Finaalit: 9.5.-22.5.

Turnauksen voittaja on Kunkku#

Muistakaa maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksuja voi maksaa YliGon hallituksen jäsenille peli-illoissa, mutta helpoin tapa on laittaa maksu tilisiirtona kerhon pankkitilille. Maksut tarkistetaan ilmoittautumisen umpeutumisen jälkeen.

Yhteystiedot: Tuomarin puh-numero: nollaviisinolla-3043850

YliGo Cup 2016#

YliGp Cup is the Championship tournament of Helsinki university go club. The tournament is open for all players who have paid YliGo's membership fee for 2016.

Registration for YliGo Cup ends on Saturday 12th of March.

Tournament chart (pairings) will be published on Monday 14th of March.

Format#

The tournament will be played as a cup where players are eliminated from the first loss. For each round the players are given a 10-14 day period of time, during which the tournament game must be played. The players agree on the time and place of their game. The most natural place to play the cup game is at a club evening, because game clocks can be found there. If the players have not finished their game during the given time limit, the tournament referee will decide case by case basis the result of the game.

Players will be placed in the tournament chart in such a way that, at least in the first game there should not be excessive level differences.

The tournament's final round will be played, unlike other rounds, as a best of three rounds.

The tournament is organized by Antti Niemi (TD) and Arto Heikkinen

YliGo Cup's official system (only in Finnish)

Rulez#

 • The tournament is EGF C class (Affects the players' GoR)
 • Basic time: 30 minutes
 • Extra time: 10 seconds Fischer
 • Colors: nigiri
 • Komi: τ ≈ 6,2831853…
 • Referee: Arto Heikkinen

The final will be played with different rulez

Basic time of the final is 45 minutes with 15 seconds Fischer

Schedule#

 • 1st round: 14.3.-27.3.
 • 2nd round: 28.3.-10.4.
 • 3rd round: 11.4.-24.4.
 • 4th round: 25.4.-8.5.
 • Finals: 9.5.-22.5.

Winner of the tournament is Kunkku#

Remember to pay the membership fee. You can pay the membership fee to any member of YliGo's board with cash, but it's easier to make a bank transfer to YliGo's bank account. The membership fee payments will be checked after the registraion ends.

Contact: The referee's phone: zerofivezero-3043850


Milloinkas kierrosten aikataulu kerrotaan? --Juho P, 14.3.

Nyt löytyy schedule. Kaikille kierroksille finaalit mukaan lukien tasan kaksi viikkoa aikaa. -Arto 14.3.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-4) was last changed on 14-Mar-2016 22:33 by Arto Heikkinen