Byo-yomi on se, mihin joudut turnauksessa tai muuten vain kellon kanssa pelattavassa pelissä varsinaisen peliaikasi loputtua; yliaika, jonka aikana sinun tulee tehdä siirtosi tietyn ennaltamäärätyn ajan kuluessa samalla kun vastustaja lopulta yrittää viimeisiä epätoivoisia trikkejään. Pahimmassa tapauksessa käytätte ingin kelloa, jolloin kuulet tolkutonta piipitystä hikipisaroiden kastellessa kauluksesi... tai jos kyseessä on moderni versio (1998 tjsp,) kello puhuu kiinaa.

Toisin sanoen, mikäli näin on ennalta päätetty, ei varsinaisen staattisen peliajan loppuminen vielä lopeta peliä, vaan sen jälkeen peli jatkuu erityisin yliaikajärjestelyin sen pelaajan osalta, jonka kello on lyönyt kuusi.

Yliaikaa on muutamaa eri tyyppiä. Yksinkertaisimmassa tavassa, jota kutsutaan normaaliksi tai yksinkertaiseksi byo-yomiksi, pelaajalla on määrätty määrä sekunteja tehdä kukin siirto. Tämä aika on tyypillisesti kymmenestä sekunnista yhteen minuuttiin, pelin vakavuudesta riippuen. Mikäli aika loppuu ennen kuin siirto on laitettu laudalle, on pelaaja hävinnyt.

Niinsanottu kanadalainen byo-yomi, joka on useimmiten suomalaisissa turnauksissa käytetty tapa, on hieman monimutkaisempi. Kanadalaisessa byo-yomissa pelaajalla on yhden byo-session aikana määrätty määrä kiviä, jotka hänen tulee pelata määrätyssä ajassa, jonka jälkeen, mikäli aika ei päässyt loppumaan, alkaa uusi sessio. Esimerkiksi kaksikymmentä kiveä viidessä minuutissa on tyypillinen kanadalainen byo-yomi.

Tämän lisäksi mm. KGS-serverissä on käytössä yksinkertaisen (Japanilaisen) byo-yomin yhteydessä useampi sessio. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli et pelaa kiveä määrätyssä ajassa, sinulta tipahtaa yksi sessio pois kuin elämä videopelissä. Näitä et saa takaisin. Kun viimeisen session aika loppuu, häviät pelin.

Shakkipeleissä on yleisessä käytössä ns. Fischerin ajanotto. Tämä eroaa edellämainituista byo-yomin laskentatavoista siten, että siinä lisätään yhden session aikana jäljelle jäänyt aika seuraavan session aikaan. Go-turnauksissa tätä menetelmää ei käytetä.

--Paavo Pietarila 29-10-02

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)