Go-kongressin järjestäjien ilmoittautuminen#

Euroopan 54. go-kongressi järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa Tampereella 24. heinäkuuta - 7. elokuuta 2010. Koko kongressin järjestelyvastuu on suomalaisilla eli toisin sanoen suomalaisia go-aktiiveja tarvitaan runsaasti kaikenlaisiin mahdollisiin järjestelytehtäviin.

Kaikkia, jotka haluavat millään tavalla auttaa Suomen go-kongressin järjestelyissä, pyydetään ilmoittautumaan. Ilmoittautumisen tarkoituksena on tarjota muille järjestäjille yhteystiedot ja muita perustietoja organisoinnin avuksi.

Tämä ilmoittautuminen ei sido mihinkään! Tehtävien ja työnjaon sopiminen etenee hiljalleen jatkuvasti, mutta tästä otetaan aina erikseen yhteyttä ja asiat varmistetaan henkilökohtaisesti. Samoin esimerkiksi avoimen elämäntilanteen tai epävarman työtilanteen takia ei kannata jättää ilmoittautumatta.

Täytä alla olevat kohdat ja kopioi teksti sähköpostiin osoitteeseen janne.nikula@iki.fi


Nimi:
Paikkakunta:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Kielitaito:
Ensiaputaidot (kyllä/ei):
Jv-kortti (kyllä/ei):

Lisäksi voi kirjoittaa lyhyesti erilaisista tehtävistä ja asioista, joita haluaa kongressissa tehdä.


Jv-kortti tarkoittaa korttia, joka oikeuttaa toimimaan tapahtumissa järjestyksenvalvojana.

Annetut tiedot tulevat muiden järjestäjien näkyville kongressin foorumille.

Tavoitteena on saada ainakin 30 ilmoittautumista, joten toivottavasti kaikki tulevat mukaan! Kongressista kannattaa puhua myös kerhoilla, turnauksissa ja muualla, missä gon pelaajia näkee. Kaikille löytyy tekemistä ja mitä enemmän järjestäjiä saadaan mukaan, sitä sujuvammin ja paremmin koko kongressi järjestyy.

Ilmoittautumisen tilanne#

Tällä hetkellä (1.7.2010) kongressiin on ilmoittautunut 49 järjestäjää.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)