Tämän wikin kongressisivuja:#

7.8.2006 Suomen Go-liitto ry. tiedottaa - Euroopan Go-kongressi Suomessa vuonna 2010

Euroopan go-liiton (EGF) yleiskokous 4.8.2006 on myöntänyt Suomen go-liitolle Euroopan go-kongressin vuodeksi 2010. Suomen ehdotuksen go-kongressin järjestämisestä esittivät Suomen edustajina Tuomo Salo ja Matti Siivola, onnittelut heille.

Euroopan go-liiton yleiskokouksen 2006 pöytäkirja, jossa tieto vahvistetaan. "Finland 2010 /This was accepted and will be in one of three towns."

Totutusti kaksiviikkoinen kongressi pidetään heinäkuun viimeisellä viikolla ja elokuun ensimmäisellä viikolla eli la 24.7- la 7.8.2010.

Suomen go-liitto valitsi vuosikokouksessaan 19.4.2008 kongressikaupungiksi Tampereen. Kongressia varten on tehty alustava varaus Tampere-taloon, mutta epävarman taloustilanteen vuoksi pelipaikka jouduttaneen vaihtamaan.

Sisäinen tiedotus#

Go-kongressin järjestäjille ja muille suomalaisille gon pelaajille on alettu koota sisäistä tiedotusta. Sisäinen tiedottaminen tuo toivottavasti järjestelyjen yleistä etenemistä ja tilannetta paremmin gon pelaajien tietouteen. Tiedote on tarkoitettu järjestäjien ja gon pelaajien sisäiseen käyttöön, joten sitä ei julkaista koko maailmalle wikissä. Sen sijaan tiedote on luettavissa järjestäjien foorumilta. Foorumille saa tunnukset rekisteröitymällä. Lukuoikeuksia saattaa joutua odottamaan jonkin verran.

Go-kongressin sisäinen tiedote I, julkaistu 28.2.2010
Go-kongressin sisäinen tiedote II, julkaistu 30.3.2010
Go-kongressin sisäinen tiedote III, julkaistu 6.6.2010

Lisään lukuoikeudet heti, kun tiedän jonkun luoneen sinne tunnuksen. Uusista tunnuksista tulee minulle ilmoitus sähköpostitse, mutta spämmereiden takia seasta on vaikea erottaa oikeita. Kannattaa siis laittaa minulle sähköpostia (suvi piste rovio at iki piste fi), kun olette luoneet tunnuksen. --Suvi

Turnauksen järjestäminen#

EGC organisers' handbook http://senseis.xmp.net/tournament/?StartingPoints

American Go Congress Organisers handbook http://www.usgo.org/congress/CongressHandbook.pdf#search=%22U.S.G.C.%20Handbook%20%22

Suomessa on myös kerätty turnausjärjestäjille muistilistaa.

Turnausjärjestäjän muistilista

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)