Turnaustulosten lisäksi tänne raportoidaan myös pelaajien kirjoittamia esseitä. JLaire kirjoittaa tänne oman esseensä lähiaikoina. Kettu Happonen kirjoitti 5. kierroksen pelistään seuraavan esseen:

Kettu Happosen sieniessee

Mau La 9P, Kettu Happonen ja Wirtutatti olivat 5. kierroksen jälkeen tasoissa sienipisteissä. Voittaja ratkaistiin atarigolla. 1. ratkaisupelissä pelasivat Mau La 9P ja mr. Happonen. Happonen oli pelissä todellisessa liemessä Mau Lan pelattua huikea tesuji. Peli kääntyi lopulta Happosen voitoksi huikealla sienitesujilla! Toisessa finaalipelissä pelasivat Happonen ja Wirtutatti. Happonen oli murskaava ja laittoi Wirtutatin luovuttamaan. Näin Kettu Happosesta tuli vuoden 2013 sienestäjä!

Turnauksen voitti Kettu Happonen puhtaalla pelillä. Kettu palkittiin vuoden sienestäjänä. Palkintoja oli iso läjä ja ne kaikki arvottiin. Happonen putsasi palkintopöydän ottamalla isoimmat palkinnot. Happonen palkittiin mm. hienolla sienihatulla, joka on kiertopalkinto tulevia sienestyksiä varten. Lisäksi palkintoja voittivat The House, Mau La 9P, Elina, Wirtutatti, Juippi ja Lee ChangHo.

Turnauksen 1. pöydän pelit kirjattiin nettiin. Valitettavasti 2 ja 3 kierroksen pelien kirjausta ei ole saatavilla. Tämä johtuu luultavasti siitä, että kirjaaja teki välikuoleman. Kirjauksia löytyy täältä.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)