26.5.2008 Suomen Go-liitto ry. tiedottaa

Luokitusmääräys 26.5.2008 lähtien#

Kyu-korotukset#

Taso, jolle korotetaanKorottajan luokitus
8 kyu - vapaa
7 kyu 3 kyu
6 kyu 2 kyu
5 kyu 1 kyu
4 kyu 1 dan
3 kyu 2 * dan
2 kyu 3 * dan
1 kyu 4 * dan

Kertomerkki * tarkoittaa korottajien yhteenlaskettua dan-luokitusta. Esim. 3*dan on joko 3 dan, 2 dan + 1 dan tai 3 shodania.

Kerholuokittaja lasketaan kyu-korotuksissa kahta luokitusta vahvempana.

Dan-korotukset#

Dan-luokitukset perustuvat erityisesti turnauspeleihin, joten kerholuokittaja ei ole niissä erityisasemassa.

Dan-luokituksia annettaessa korottajia pitää olla aina vähintään kaksi. Lisäksi pitää päteä vähintään yksi seuraavista:

 • Vähintään yksi korottajista on vahvempi kuin taso, jolle korotetaan.
 • Vähintään puolet korottajista on samalla tasolla kuin taso, jolle korotetaan.
 • Jokainen korottaja on yhtä tasoa heikompi tai yhtä vahva kuin taso, jolle korotetaan.

Taso, jolle korotetaanKorottajan luokitus
1 dan 6 * dan
2 dan 9 * dan
3 dan 12 * dan
4 dan 15 * dan
5 dan 18 * dan
6 dan 21 * dan

Liiton hallituksella on valta myöntää mikä korotus tahansa.

Muita luokittamiseen ja luokitukseen liittyviä määräyksiä#

 • Korotuksissa 4 kyu tai parempi luokittajien täytyy olla suomalaisia.
 • Korotuksissa 7 kyu tai parempi pelaaja ei saa osallistua itsensä luokittamiseen.
 • 4 kyuksi tai vahvemmaksi korotettaessa perusteet (turnaukset) ja korottajat pitää esitellä wikissä korotussivulla.
 • Luokitusten tarkoitus on kuvastaa pelaajan parasta saavutettua tasoa.
 • Hallitus vahvistaa dan-korotukset kokouksissaan.
 • Hallitus voi myöntää alennuksen luokituksesta pelaajan pyynnöstä. Anomuksella pitää olla puoltajina saman verran dan-pelaajia, kuin mitä alennettavaan luokitukseen korotukseen tarvitaan.
 • Pelaajan tulee ilmoittautua turnauksiin uusimmalla luokituksellaan.

Suomen go-liitto ry:n hallitus 26.5.2008, päivitetty 17.4.2010

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)