Tänne voi kerätä linkkejä markkinointimateriaaliin ja -ohjeisiin.

Ulkomaista materiaalia


Laurin tuotoksia#

Esite#

Suomenkielinen go-esite on useampana versiona.
 • Atari-go esite (2013-11-16) A5 painotalolle (1.4MB) ja A4 tulostimelle (400KB). Huom! Etusivun kuvissa on pienet marginaalit, joten ne saattavat leikkantua; tämä ei sinällään haittaa. Päivitys: Hactar linkin lisäys.
 • Perinteinen (ei-atarigo, 9-3-2008) A5 ja A5 taitettuna A4:lle: A5 etusivu on go esittelyä, ja lopuilla sivuilla gon säännöt luettavalla fontilla. Jos tulostat näitä kaksipuoleisina, niin tarkista tulos ennen monen kopion ottamista. Verkosta ladatessa Acrobat reader saattaa aluksi näyttää fontit huonosti, mutta tämä korjautuu itsekseen.
 • Hieman vanhempi kaksipuolinen A4: Etusivulla esittelyteksti, kääntöpuolella säännöt pienellä printillä. tekstissä joitakin tunnettuja virheitä, korjaan luultavasti joskus.

Tarkoitukseni on tehdä esitteestä tarpeen mukaan muunnelmia. Jos ideoita/tarpeita on, niin kertoilkaa Minulle. Jos tarvitse versiota sponsoriteksteillä, ota yhteyttä.

Presskit#

Työn alla on materiaaliapaketti lehdistölle. Tähän voi viitata (tai laittaa mukaan) kun tekee tiedotteen go-tapahtumasta. Näin samaa taustamateriaalia ei tarvitse aina kirjoittaa uudestaan. Olen yrittänyt sisällyttää materiaaliin vähintään lyhyesti mediaa tavallisimmin kiinnostavat asiat.

Materiaali sisältää valokuvia, taustaa gosta sekä säännöt. Atari-gon säännöistä on ytimekäs selitys esimerkiksi go-artikkelin oheen laitettavaksi.

Ideat/kommentit asian tiimoilta ovat tervetulleita.

(Presskit on normaali tapa antaa perustiedot toimittajalle jo ennen tapahtumaa ja/tai haastattelua, jolloin haastattelussa ei tarvitse käydä niin paljon yleisesti tunnettuja faktoja läpi. Presskit on toimittajalle helppo tietolähde, koska siitä voi lainata suoraan ilman mitään viittauksia tai copyright selvityksiä.)


Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)