Henric Bergsåker mainitsi, että ruotsalaiset tarvitsevat jonkun parigo-turnauksen, jossa valitsevat parin 2006 MM-kisoihin. Hän kyseli tuleeko PM-kisoihin suomalaisia, jotka voisivat pelata parigota, jolloin voitaisiin pelata Parigo-PM-turnaus. Muuten ruotsalaiset joutuvat järjestämään parigoturnauksen itse.

-- Matti 17.1.2006

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 17-Jan-2006 15:27 by Matti