Joskus aikoinaan torstaisin kokoontui porukka pelaamaan Amsterdam-nimiseen ravitsemusliikkeeseen Helsingin Ruoholahteen. Tästä syntyi käsite "torstai-ilta", josta sitten myöhemmin syntyi ToiGo, kun todettiin että termi "torstai-ilta" tuppaa hämäämään ulkopuolisia, joille ei ollut välittömästi selvää että ToiGon peli-illat pidetäänkin perjantaina...


Ja Jari, on ehkä hiukka parempi muuttaa sivu tälleen kuin käydä muuttamassa jokaikistä sivua jotka tänne viittaavat. Tämä kahdesta syystä:

  1. Termi "torstai-ilta" kuuluu jo tietyn porukan vakiosanastoon, ja se on syytä dokumentoida jälkipolville.
  2. Wikissä on hyvä, jos siellä saa kirjoittaa tekstiä wapaamuotoisesti eikä aina tarvitse muistella mitkä sivut nyt ovat olemassa ja mitkä eivät. JSPWiki 2.2:ssa on sitten aliakset vielä lisäksi...

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-50) was last changed on 07-Oct-2003 00:28 by JanneJalkanen