This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
  • Kari & Otso: Luokituskomitean pitäisi edustaa tasaisemmin koko maata eikä vain pääkaupunkiseutua.
  • Luokituskomitea on jakanut erillisoikeudet kerholuokittajille.
  • Onko luokituskomitea go:n pelaajia vai go:n pelaajat luokituskomiteaa varten?
  • Onko kuu juustoa vai guttaperkaa?
  • Aloittaako joku tämän keskustelun joskus?

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 15-Apr-2003 13:33 by PaavoPietarila.