This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Henric Bergsåker mainitsi, että ruotsalaiset tarvitsevat jonkun parigo-turnauksen, jossa valitsevat parin 2006 MM-kisoihin. Hän kyseli tuleeko PM-kisoihin suomalaisia, jotka voisivat pelata parigota, jolloin voitaisiin pelata Parigo-PM-turnaus. Muuten ruotasalaiset joutuvat järjestämään tutnauksen itse.

-- Matti 17.1.2006

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This particular version was published on 17-Jan-2006 15:13 by Matti.