Vakiintuneet kerhot Suomessa:

Paikkakunta Kerho Muuta
Espoo eGo*
Espoo Kikashi Lapsiperheille asuinpaikasta riippumatta
Espoo PoGo* Aalto yliopisto, Ircnet !pogo
Helsinki Helsingin go-kerho*
Helsinki YliGo* Helsingin yliopisto
Joensuu JoSeki
Jyväskylä Tengen* Yhteinen Kuopion kanssa
Kerava Ketun Ko Yhteinen Tuusulan kanssa
Kotka KoGo
Kuopio Tengen* Yhteinen Jyväskylän kanssa
Lahti Salpauksen Saarto Lahti
Lappajärvi Hoshi
Lappeenranta SaiGo
Oulu Oulun Goonpellaajat*
Tampere Kanpai*
Turku Turun Hayashi*
Turku Fuseki Aloittelijat ja nuoret
Tuusula Ketun Ko Yhteinen Keravan kanssa
Vantaa Boshi*
Vantaa Dango
Vantaa Gotek

(*) Suomen go-liiton jäsenkerho

Muita paikkoja mistä go-pelikavereita voi löytyä:

Intissä:

Myös Internetissä on säännöllistä go-kerhoilun kaltaista toimintaa:

Nimi Muuta
KGS-opintopiiri
Wings Across Calm Water Go Club Pääasiassa Internetissä toimiva Go-seura. Kotisivulta voit imutella ilmaiseksi muutamia Go-aiheisia kirjoja PDF-formaatissa.
EGF:n idealista Goon edistämiseen kuten kerhon perustamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Myös turnausten järjestämiseen ja opettamiseen liittyviä ideoita.

---

AlkeiskurssinjarjestajanMuistilista


Siirsin keskustelun.


Suomen hallituksen esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi hankaloittaisi ry:iden toimintaa: ns. maallikkotilintarkastajien käyttö ei olisi enää mahdollista ja pätevän palkkaaminen on hyvin kallista.

Tarkoitus kuitenkin on, että pieniltä yhdistyksiltä (käytännössä kaikilta gokerhoilta sekä Suomen goliitolta) poistetaan tilintarkastuksen pakollisuus, ellei sitä tehdä säännöissä pakolliseksi.

Kaikkien kerhojen olisikin syytä poistaa maininta säännöistään, jos laki tulee voimaan. Irc-keskustelussa jäi vähän epäselväksi, vaatiiko yhdistyslaki tällä hetkellä tilintarkastastuksen. Jos vaatii, sääntömuutosta täytyy odottaa siihen asti, kunnes yhdistyslakikin on muutettu niin, ettei tilintarkastusta enää vaadita. Tässä vielä taloussanomien juttu aiheesta-- Jaakko Sä, 8.12.2006

Laki ei tullut voimaan sellaisenaan vaan yhdistysten asema säilyi ennallaan. Koko juttu Eduskunnan sivuilla. Alla olennaisin kappale lainattuna.

"Talousvaliokunta hylkäsi yhdistyslain muutosehdotuksen ja yhdistysten tilintarkastusvaatimukset säilyvät entisellään. Tästä seuraa, että tilintarkastusvelvollisuus säilyy kaikissa yhdistyksissä ja ns. maallikkotilintarkastus voisi jatkua nykyiseen tapaan. Maallikkotilintarkastajat suorittavat tilintarkastuksen vanhan tilintarkastuslain mukaisesti, mutta KHT- tai HTM-tilintarkastajan suorittamaan tilintarkastukseen sovelletaan uutta tilintarkastuslakia."

--Edu 1.2.2007

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)