Suomen go-liitto ry - Finnish Go Association#

Ajankohtaista ja tulevaa toimintaa#

Turnaustiedotusta#

Toimintaa#

Suomen go-liitto toimii go-kerhojen kattojärjestönä Suomessa ja edustaa Suomea kansainvälisissä go-järjestöissä. Liitto on jäsen Euroopan go-liitossa (EGF), kansainvälisessä go-liitossa (IGF) ja maailman pari-go-liitossa (WPGA).

Käytännön toiminta keskittyy koordinointiin ja yhteydenpitoon kerhojen välillä sekä ulkomaille. Go-liitto pyrkii tukemaan paikallisten go-kerhojen asemaa ja suurin osa käytännön toiminnasta tapahtuu paikallisissa kerhoissa. Liitto vastaa suomalaisten luokituksista, SM-turnauksista ja suomalaisten turnausten gorreista. Liiton toimintaa pyörittää syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus ja toimintaa rahoitetaan jäsenmaksujen avulla.

Liiton jäseninä voivat olla rekisteröityneet kerhot ja henkilöjäsenet. Suurin osa liiton jäsenistä kuuluu liittoon jäsenkerhon kautta.

Liitto järjestää syksyllä SM-turnauksen, johon kaikki jäsenet voivat osallistua. Lisäksi liiton jäsenkerhot järjestävät vuosittain joukkueiden SM-turnauksen, naisten SM-turnauksen, Korean Ambassador's Cupin ja muita SM-turnauksia.

Liiton yhteystiedot ja viestintäkanavia#

Hallitus 2024#

 • Olli Ervelä, puheenjohtaja
 • Petri Haustola, varapuheenjohtaja
 • Pekka Keipi, varapuheenjohtaja
 • Juho Heikkinen, sihteeri

Varajäsenet 2024#

 • Tomi Petäjäniemi
 • Antti Törmänen
 • Ville Kautto
 • Mikko Polojärvi, rahastonhoitaja
 • Matti Siivola

Toiminnantarkastajat 2024#

 • Teemu Rovio, toiminnantarkastaja
 • Suvi Rovio, varatoiminnantarkastaja

Hallitus 2023#

 • Pekka Keipi, puheenjohtaja
 • Tomi Petäjäniemi, varapuheenjohtaja
 • Jaakko Virtanen, varapuheenjohtaja
 • Juho Heikkinen, sihteeri, rahastonhoitaja

Varajäsenet 2023#

 • Olli Ervelä
 • Mika Lemström
 • Pekka Lajunen
 • Kalle Timperi

Toiminnantarkastajat 2023#

 • Aura Arola
 • Suvi Rovio, vara-

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
Go liiton säännöt.pdf 80.2 kB 1 08-Jan-2024 09:00 Mikko Polojärvi

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)